7. závod žebříčku B - Morava v orientačním běhu.
veřejný závod, 38. ročník Poháru ADASTu

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: oddíl orientačního běhu Spartaku Adamov, z.s.
Datum: neděle 19. června 2016
Centrum: výletiště a koupaliště u obce Borotín
GPS souřadnice: 49,5906° N, 16,6768° E / 49° 35,44' N, 16° 40,61‘ E
Kategorie: žebříček B-Morava
D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B
H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
veřejné závody
DH10 (nefáborkované), DH12, DH21C, P3 (příchozí – délka asi 3 km)
Nasazení závodníků do podkategorií DH21 se provede podle příslušných odstavců části III.6 Soutěžního řádu (Ranking), rozhodným datem je 31. květen 2016.
Předpokládané časy vítězů kategorií: podle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB, příloha č. 2
Popis terénu: členitý terén, převážně jehličnatý les, hustá síť komunikací, místy antropogenní a skalní tvary, dobrá viditelnost a průběžnost
Mapa: 1 : 10 000, ekvidistance 5 m, stav květen 2016, mapoval Karel Truhlář, mapový klíč ISOM 2000, formát A4, mapy budou vodovzdorně upravené
Prezentace: sobota 13.00 až 15.30 h v centru žebříčkového závodu v Šebetově
neděle 8.30 až 9.30 h v centru závodu
Přihlášky: přes přihlašovací systém ORIS, výjimečně zejména pro neregistrované závodníky e-mailem na adresu: karel.truhlar@centrum.cz – přihláška je přijata až po jejím potvrzení.
Řádný termín přihlášek za vklad v základní výši je do úterý 7. června 2016.
U přihlášek podaných do úterý 14. června 2016 se vklad zvyšuje o 50 %, po tomto termínu jen dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 100 % (dvojnásobný vklad) – neplatí pro kategorii příchozích.
Vklady:
DH21B 170 Kč
DH16B až DH20B, DH35B až 55B 160 Kč
DH60B a výše 120 Kč
DH14B 100 Kč
DH21C  80 Kč
DH10, DH12 a P3  50 Kč
Zapůjčení SI čipu 10 Kč
Úhrada plateb: Na účet číslo 130995149/0300,
variabilní symbol je číslo klubu dle adresáře ČSOS.
Bez zaplacení vkladu nebude přihláška přijata.
Start 00: 10.00 h, intervalový
Vzdálenosti:
parkoviště aut – centrum závodudo 250 m
parkoviště autobusů – centrum závodu1 km (v obci Borotín)
centrum závodu – startasi 1 km
centrum závodu – cíl0 m
Systém ražení: elektronický systém SportIdent. Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce. Za ztrátu půjčeného SI čipu je třeba zaplatit 700 Kč.
Parkování: dle pokynů k závodu a na místě dle pořadatelů
Ubytování: Pořadatel zajišťuje pouze ubytování v tělocvičně v ZŠ Letovicích ze soboty na neděle za 60,- Kč. Objednávku ubytování uvádějte do přihláškového systému ORIS a zaplaťte společně s vklady.
Občerstvení v centru závodu: zajišťují na stáncích místní hasiči, klasický sortiment
Funkcionáři:
ředitel:Antonín Věžník
hlavní rozhodčí:Josef PROCHÁZKA, R2
stavitel tratí:Miroslav Hlava, R1
Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200 Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům na adresu Josef Procházka, E. Beneše 53/7, 796 03 Prostějov
Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2012 a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti v roce 2016
Informace k závodu: Antonín Věžník, veznik@sci.muni.cz, mobil 739 761 112

Rozpis závodů byl schválen Soutěžní komisí Sekce OB dne 25. dubna 2016.


 
Zajímavé odkazy

obec Borotín
 
arboretum Borotín
 
Opatovické hradisko
 
stezka Hanýsek
 
kartograf. muzeum Velké Opatovice